KULTUROWE STUDIA KRAJOBRAZOWE

Aktualności

22/11/2018

FESTIWAL MYŚLI ABSTRAKCYJNEJ

W dn. 10.11.2018 r. dr hab. Mateusz Salwa wziął udział w FMA (http://fma.waw.pl) wygłaszając prelekcję „Ładni mają łatwiej – czy piękno może uratować naturę?

22/11/2018

KONFERENCJA „AESTHETIC ENERGY OF THE CITY”

W dniach 25-27.10.2018 na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z Universitat de Barcelona konferencja pt. Aesthetic Energy of the City (http://aecity.uni.lodz.pl/), na której referat pt. Everyday Aesthetics of the Public Space wygłosił dr hab. Mateusz Salwa.

22/11/2018

KONFERENCJA „KRAJOBRAZ W PERCEPCJI SPOŁECZNEJ”

W dniach 3-5.10.2018 odbyła się w Broku nad Bugiem konferencja „Krajobraz w percepcji społecznej”, organizowana przez Instytut Geografii PAN, w której wzięła udział prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak jako członek komitetu naukowego konferencji. Wszyscy członkowie komitetu naukowego wygłosili wspólny wykład plenarny prezentujący ich wyniki badań.

 

22/11/2018

POLISH JOURNAL OF LANDSCAPE STUDIES

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na platformie Pressto (pressto.amu.edu.pl) pojawił się pierwszy numer Polish Journal of Landscape Studies.

 

22/11/2018

TIMOTHY EDENSOR W GNIEŹNIE

Nasz konsultant Timothy Edensor odwiedził nas w Gnieźnie. Odbyliśmy z nim nie tylko konsultacje dotyczące realizacji strony internetowej i czasopisma, ale również badania terenowe w Biskupinie i Poznaniu.

22/11/2018

KONFERENCJA „KRAJOBRAZ I DOŚWIADCZENIE”

W dniach 27-28. 09 odbyła się w Gnieźnie, w Instytucie kultury Europejskiej UAM konferencja „Krajobraz i doświadczenie” organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz, Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych IKE UAM (prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak), Zakład Estetyki Instytut Filozofii UW (dr hab. Mateusz Salwa).

 

22/11/2018

MAZOWSZE ZAINSPIROWANE SZTUKĄ

W dniach 7-8.07.2018 miały miejsce plener – konferencja – wystawa pt. „Mazowsze zainspirowane sztuką” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie; prelekcję wygłosił dr hab. Mateusz Salwa.

22/11/2018

KONFERENCJA „CONFLICTS – ANTAGONISMS, AGONIES, AFFECTS”

W dniach 31.05-02.06.2018 odbyła się konferencja Nordic Society Aesthetics pt. „Conflicts – Antagonisms, Agonies, Affects”, w której wziął udział dr hab. Mateusz Salwa z referatem pt. The Everyday Aesthetics of Public Space wygłoszonym w ramach panelu Tension, Conflict, and Everyday Urban Aesthetics”.

22/11/2018

POLSKO-FIŃSKIE SEMINARIUM

W dniach 19-20.05.2018 roku obyło się w Gnieźnie seminarium „Moving from Landscapes to Cityscapes and Back. Theoretical and Applied Approaches to Human Environments”, w której udział wzięli prof. Beata Frydryczak z referatem pt. The City as an Eco-system, dr hab. Mateusz Salwa z referatem pt. City Green Memory,  dr Łukasz Posłuszny z referatem pt. Memory, Landscape and Biography: Non-places and sites of perished communities oraz mgr Monika Stobiecka z referatem pt. Archaeological gesture as a landscape intervention. A case of Ai Weiwei/s ‘To be found’.

22/11/2018

AESTHETICS IN PARKS AND GARDENS

W dniach 26.04. 2018 r. oraz 5.05 2018 r. dr Magdalena Gimbut wygłosiła wykład zatytułowany „Aesthetics in parks and gardens. Beauty, Sublime, Picturesque and Wilderness in French, English, American and Chinese style parks and gardens”. Wykład kierowany był do środowiska akademickiego Uniwersytetu Zhejiang (ZJUNIT) w Ningbo w Chinach. W drugim wykładzie uczestniczyli studenci tej Uczelni.

22/11/2018

KONFERENCJA W KOPENHADZE

W dniach 14-16.12 2017 r. odbyła się w Kopenhadze, na Uniwersytecie Kopenhaskim konferencja organizowana przez The Memory Studies Association. W konferencji wzięły udział prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak, która wygłosiła referat „Landscape as a medium of memory” oraz mgr Monika Stobiecka, prezentując wystąpienie „A chance to remember? Digital repositories of endangered heritage”.

22/11/2018

KONFERENCJA W MOSKWIE

W dniach 20-21.11.2017 odbyła się na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie międzynarodowa konferencja “Aesthetics of Human Environment”. W konferencji wzięli udział prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak i dr hab. Mateusz Salwa, którzy zaproszeni zostali do wygłoszenia wykładów plenarnych. Prof. Frydryczak wygłosiła wykład zatytułowany “Aesthetics and the Processual Nature of Landscape”, a dr hab. Mateusz Salwa „The Garden as a New Ecological Paradigm”.

22/11/2018

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

W dniu 16.11.2017 odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie organizowane przez nas w ramach grantu ogólnopolskie seminarium doktoranckie zatytułowane: „Krajobraz – pojęcie (pozornie) wędrujące”.

22/11/2018

KONFERENCJA “DZIEDZICTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

W dniach 19.-20.10. 2017 odbyła się w Poznaniu w Instytucie Archeologii UAM konferencja: Dziedzictwo we współczesnym świecie”, na którą zaproszona była prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak, która wygłosiła w wykład plenarny „Krajobraz jako dziedzictwo zamieszkiwane”.

 

22/11/2018

3 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ESTETYCZNEGO

W dniach 21-23.09. 2017 odbył się w Poznaniu na UAM 3 Zjazd PTE „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”, w trakcie którego odbył się zgłoszony przez nas i moderowany, bardzo obiecujący panel „Krajobraz i tożsamość”.

 

22/11/2018

KONFERENCJA „ARCHITEKTURA MIAST”

W dniach 14.9-15.09. 2017 w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa „Architektura Miast – Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku”, na której mgr Maciej Kędzierski wygłosił referat „Koncepcja miast-ogrodów w Polsce. Utracona szansa polskiej urbanistyki?”.

22/11/2018

25 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W dniu 10.09.2017 prof. UAM dr hab. Beaty Frydryczak wygłosiła wykład pt. „Krajobraz jako dziedzictwo” z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w Zamku w Czernej pod Głogowem.

 

22/11/2018

PUBLIKACJA: KRAJOBRAZY REGIONU

Ukazała się monografia wieloautorska przygotowywana w ramach grantu: Krajobrazy regionu. Studium interdyscyplinarne Ziemi Gnieźnieńskiej (Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017). Autorami monografii są wykonawcy grantu oraz współpracownicy Zakładu Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM. To 7 tom w serii „Krajobrazy”.

 

05/07/2017

Panel tematyczny pt. Krajobraz i tożsamość

Miło nam poinformować, że nasza propozycja zorganizowania panelu tematycznego pt. Krajobraz i tożsamość w ramach 3. Zjazdu PTK Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie (21-23.09.2017) została przyjęta. Więcej informacji na www.3zjazdptk.pl

05/07/2017

Konferencja „Między integracją a rozproszeniem. Doświadczenie estetyczne w kulturze nowoczesnej”

W dniach 10-11.06. 2017 odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa „Między integracją a rozproszeniem. Doświadczenie estetyczne w kulturze nowoczesnej” organizowana przez Instytut Filozofii UW, w szczególności Zakład Estetyki oraz Zakład Filozofii Kultury, w której Mateusz Salwa był jednym z współorganizatorów i moderatorem jednej z dyskusji panelowych, natomiast Beata Frydryczak podczas sesji panelowej przedstawiła referat „O doświadczeniu bycia w krajobrazie”.

05/07/2017

XII IIAA International Summer Conference on Environmental Aesthetics

W dniach 31.05-2.06 2017 roku uczestniczyliśmy w XII IIAA International Summer Conference on Environmental Aesthetics „Consideration in Urban Aesthetics: Planning, Mobilities, and Everyday Life”. Konferencja nietypowo odbywała się w dwóch miastach: w Lahti i w Helsinkach, i organizowana była przez dwa uniwersytety: University of Helsinki oraz Aalto University. Mateusz Salwa został zaproszony do otwierającej konferencję dyskusji panelowej odbywającej się pod tytułem “Prospects and Challenges in Urban Planning – European Perspectives”. Natomiast Beata Frydryczak przedstawiła referat „Olfactory City”. W konferencji uczestniczył również Maciej Kędzierski z referatem „The Three Types of Civic Proecological Attiude in Polish Cities”.

 

05/07/2017

Piątkowe spotkania z humanistyką

26 maja 2017 r. w ramach Piątkowych spotkań z humanistyką organizowanych przez Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM Maciej Kędzierski wygłosił wykład pt. Od idei miast-ogrodów do ruchu partyzantki ogrodniczej. Społeczne i kulturowe aspekty postaw proekologicznych mieszkańców miasta.

05/07/2017

Konferencja Europejska Towarzystwa Estetycznego

Mateusz Salwa wziął udział w dorocznej konferencji Europejskiej Towarzystwa Estetycznego (ESA), która w tym roku miała miejsce w Berlinie w dn. 25-27 maja 2017 r., wygłaszając referat pt. Aeshetics and Ontology of Landscapes przygotowany razem z dr. Adamem Andrzejewskim (Instytut Filozofii UW).

05/07/2017

Konferencja „MIASTONATURA. Zielona przyszłość miast?”

W dniu 21 kwietnia 2017 współorganizowaliśmy konferencję „MIASTONATURA. Zielona przyszłość miast?” zorganizowaną na ASP w Warszawie przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Instytut Filozofii UW oraz Uniwersytet SWPS. Mateusz Salwa był jednym z organizatorów moderatorem panelu „Zielona przestrzeń publiczna”, zaś głos w nim zabrała Beata Frydryczak, pytając o to, czy miasto może być ekosystemem.

 

05/07/2017

Warsztaty dla licealistów pt. „Eko-est-etyka”

25.03 Mateusz Salwa przeprowadził w Instytucie Filozofii UW warsztaty dla licealistów pt. „Eko-est-etyka”.

05/07/2017

Warsztaty pt. Estetyka krajobrazu

10.03 Mateusz Salwa przeprowadził w XL Liceum im. S Żeromskiego w Warszawie warsztaty pt. Estetyka krajobrazu.

05/07/2017

Konferencja Aesthetics, Politics and Material Culture

Mateusz Salwa wziął udział w konferencji Aesthetics, Politics and Material Culture zorganizowanej przez Nordic Summer University na Uniwersytecie Wrocławskim w dn. 24-26 lutego 2017 r., wygłaszając referat pt. Creating a National Landscape.